EN 14126 là một trong nhữg tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá chất lượng, công năng của quần áo bảo hộ. Theo đó, quần áo bảo hộ đạt chuẩn EN 14126 là loại quần áo có khả năng chống hóa chất , chống lại các mối nguy sinh học và các tác nhân lây nhiễm.

Các tiêu chuẩn kiểm định chỉ được áp dụng đối với chất liệu vải, không phải là tiêu chí kiểm tra hay chứng nhận hàng may mặc đã thành phẩm. Có các loại tiêu chuẩn EN gồm:

–          EN 13034 (Bảo hộ Loại 6 – chống lại Bình xịt Aerosol)

–          EN 13982 (Bảo hộ Loại 5 – chống lại các hạt khô nguy hiểm)

–          EN 14605 (Bảo hộ Loại 3 và 4 – chống lại các chất lỏng phun tia và vòi hoa sen).

–          EN 943 (Bảo hộ Loại 1 – chống lại khí và hơi độc)

Vậy còn EN 14126 thì sao?

Được biết hàng may mặc chứng nhận đạt tiêu chuẩn về Loại và EN 14126 sẽ được dán nhãn là đáp ứng từ loại thấp nhất là “Loại 1” cho đến loại cao nhất là “Loại 6”… , đồng thời có thêm hậu tố ‘ -b ’.

Ví dụ như, khi bạn nhìn thấy một sản phẩm may mặc có dán nhãn “Loại 6-b”, điều đó có nghĩa là công năng của sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của Bảo hộ Loại 6 và nó được chứng nhận theo tiêu chuẩn EN 14126.

Tiêu chí kiểm định nào trong tiêu chuẩn EN 14126 cho biết khả năng chống lại virus Corona 2019-nCoV?

Trong 4 tiêu chí thử nghiệm kiểm định của tiêu chuẩn EN 14126, ISO 16604 là tiêu chí quan trọng để bạn biết xem quần áo bảo hộ có chống lại được virus Corona 2019-nCoV.

Vì sao vậy? Hãy xem xét kích thước virus/ vi khuẩn phù hợp với 4 tiêu chí thử nghiệm kiểm định dưới đây:

Tiêu chí kiểm định dựa trên Kích thước virus/vi khuẩn kiểm định

–          ISO/DIS 22611: 1.0 µm trở lên

–          ISO 16604: 0.027 µm

–          EN ISO 22610: 1.0 µm trở lên

–          ISO 22612: 4-10 µm (chiều dài) 0.25-1.0 µm (đường kính)

Được biết kích thước của virus Corona 2019-nCoV là 0.125 µm. Căn cứ vào bảng trên, có thể thấy rõ rằng chỉ có thử nghiệm ISO 16604 phù hợp để kiểm định virus Corona 2019-nCoV (vì có thông số nhỏ hơn kích thước của virus Corona, trong khi các tiêu chí còn lại đều kiểm định các loại virus có kích thước lớn hơn)

Do đó, người sử dụng cần biết rằng, muốn bảo vệ bản thân an toàn trước mùa dịch Corona, bạn cần tìm đến loại quần áo bảo hộ không chỉ được chứng nhận theo EN 14126, mà còn đạt được sự phân loại tốt trong thử nghiệm ISO 16604.

0886989555