Nhân Sự

Được ví như xương sống của doanh nghiệp, nguồn nhân lực luôn là căn cứ để quyết định sự thành công hay thất bại của mọi tổ chức.Việc thúc đẩy tìm kiếm nhân sự cốt lõi, có tâm với công việc là cực kỳ quan trọng đối với doanh nghiệp. Chính vì vây, Nam Dương đang tìm những vị trí dưới đây để cùng công ty chèo lái con thuyền thành công. Hãy tham gia với chúng tôi để tạo nên niềm khác biệt nhé!

TP Kế Hoạch

– Tiếp nhận thông tin Phiếu sản xuất đơn hàng từ P.Giám đốc.

– Lập kế hoạch, thời gian và tổ chức sản suất chi tiết đơn hàng: cắt, may, in thêu, vận chuyển.

– Sắp xếp điều phối đơn vị: gia công, in thêu, vận chuyển theo tiên độ đề ra.

– Theo dõi số liệu tồn kho Vât tư và kho thành phẩm.

tìm hiểu thêm

Graphic Designer

– Thiết kế các ấn phẩm POSM, ấn phẩm hỗ trợ Marketing và Sales: brochure, sales kit, flyers, backdrop, standee, banner, light box, flag…

– Thiết kế digital marketing bao gồm facebook, google, online newspaper, email…

– Thiết kế các ấn phẩm truyền thông cho các event của công ty.

TÌM HIỂU THÊM

TP Chất Lượng

– Tiếp nhận thông tin Phiếu sản xuất đơn hàng từ P.Giám đốc.

– Lập kế hoạch, thời gian và tổ chức sản suất chi tiết đơn hàng: cắt, may, in thêu, vận chuyển.

– Sắp xếp điều phối đơn vị: gia công, in thêu, vận chuyển theo tiên độ đề ra.

– Theo dõi số liệu tồn kho Vât tư và kho thành phẩm.

tìm hiểu thêm

Nhân Viên Kỹ Thuật

– Nhận sản phẩm mẫu và rập bìa từ TP kỹ thuật, kiểm tra thông số giữa rập và mẫu sống trước khi nhập số liệu vào máy.

– Thiết lập tài liệu kỹ thuật, nhẩy size, đi sơ đồ, lập bảng tác nghiệp cắt cho sản phẩm.

– Định mức nguyên phụ liệu, vải cho đơn hàng.

TÌM HIỂU THÊM